De fundamenten voor échte zorg op maat.
Deze publicaties zijn niet zomaar informatieve documenten.
Ze vormen een onmisbaar fundament waarop de visie omtrent het transmuraal en ontwikkelingsgericht kindzorgtraject is gebouwd.