Transmuraal en ontwikkelingsgericht kindzorgtraject
 
De oplossing ligt in het Transmuraal en ontwikkelingsgericht kindzorgtraject. 
Een zorgtraject over elkaars muren heen waarbij het niet aan de ouders en het kind is om op zoek te gaan naar de volgende stap in de hulpverlening. Maar waar de zorgverleners door samenwerking op het juiste moment en de juiste plaats 'inhaken' op het zorgtraject van het kind en het gezin.
 
Enkel zo wordt echte zorg op maat bereikt waarin het Handvest Kind & Zorg en de individuele kracht van elk kind en het gezin centraal staan.
Bundelen van krachten
 
We zijn het kind en ouders verschuldigd de huidige eilanden in de zorgverlening te verbinden.
Samenwerking, het bundelen van elkaars expertise en verder kijken dan de muren van de curatieve en preventieve eerste-, tweede- en derdelijnszorg zijn hierin belangrijk.
 
Door het bundelen van krachten kan er geëvolueerd worden naar transmurale kwaliteit, expertise, transparantie, herkenbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van zorg.
Ook ouders en kind hebben hierin als ervaringsdeskundige een belangrijke rol.