Kinderen zijn geen kleine volwassenen
Het zieke kind en het gezin zijn een specifieke doelgroep en heeft nood aan een eigen zorgsysteem, afgestemd op hun daadwerkelijke behoeften en ongeacht de plaats van zorg.
In realiteit is dit echter nog niet zo waardoor we in zekere zin het recht van elk ziek kind op gezonde zorg negeren.
Samen op weg naar gezonde zorg … een recht van elk ziek kind en het bijhorende gezin.
Hoe kan het Transmuraal en ontwikkelingsgericht kindzorgtraject het kind en het bijhorende gezin blijven omkaderen om samen op weg te gaan naar een zo gezond mogelijke volwassene.
Transmuraal en ontwikkelingsgericht kindzorgtraject
De ziekte van een kind mag niet langer meer georganiseerd worden tussen eilanden waarbij het kind en het gezin steeds op zoek moeten naar de volgende stap. Maar als een reis naar volwassenheid waarin het de taak is van de verschillende professionals om samen in te haken waar en wanneer nodig, zodat deze reis van het kind zo weinig mogelijk verstoringen kent.
Anderen gingen u voor